dansk engelsk

 

complaint - online er et program, som registrerer og behandler reklamationer og klager - interne som eksterne.

complaint - online kan med et extra modul håndtere interne audit, oprette checklister, registrere auditresultater, automatisk generere afvigelser til programmet, rapporter etc.

complaint - online indeholder de samme muligheder som com.Plaint 2.0 mht. kundereklamationer, og har der ud over følgende produktegenskaber:

- server- og webbaseret
- valg af sprog
- valg af valuta (omregningsmodul)
- alle filer (modtagne som afsendte) kan arkiveres i programmet
- skabeloner til viderebehandling og afsendelse
- styring af behandlingstid
- valgfrie feltbetegnelser
- sendefunktion direkte via e-mail til kunde / klient og leverandør / sagsbehandler
- separat indtastning af omsætningstal (pr. vare / ydelse, gruppe, kunde / klient, leverandør, etc.) og   divisioner (lande, filialer, afdelinger, etc.)
- udvidet rapporteringsdel (bl.a. behandlingstid, antal og omkostninger for afdelinger / divisioner)
- rapportering for "Top 10"
- valgfri beregningsfaktor til f. eks. faste omkostninger
- ID søgefunktioner
- visning af antal sager på kunde / klient eller varenr. / service nr. ved indtastning og registrering
- kommunikation med fremmede databaser
- konvertering af data fra com.Plaint 2