dansk engelsk

 

Kundereklamation – registrering

Følgende kan vælges fra kartotek: Kunde og kontaktnavn (ny kan indsættes), Leverandør og kontaktnavn (ny kan indsættes), Reklamationsmodtager, Reklamationen modtaget pr. (medie), Reklamationens prioritet, Reklamationstype, Reklamation vedr. (vare/produkt/service/tjenesteydelse etc.), Varenr. / servicenr. / tjenesteydelse (ny kan indsættes), Problemoverskrift (fra frase bibliotek), Problemkode og ansvarlig for behandling.

 

Følgende kan indtastes: ID nr., Note til leverandør (hvis denne er indblandet), Problem beskrivelse, Tekst eller tal i 6 felter med valgfrie felttekster og note til sagen.

 

Følgende handlinger kan foretages: Vedhæfte filer, Se andre sager vedr. ID/kunde/leverandør, Sende besked til handlingsansvalig, Sende info til valgte personer og sende e-mail (oprettet i templates) til kunde.

 

 

Kundereklamation – behandling

Følgende er autoudfyldt: Reklamationsnummer, Status, Ansvarlig level, Dato for registrering, Kunde, Kundekontakt, Leverandør, Problem/emne, Årsagskode, Ansvarlig afdeling og ansvarlig person.

 

Følgende kan vælges fra kartotek: Impliceret underafdeling, Videresendelse til ny handlingsansvarlig, Fejlkode, Fejltype, Årsagsoverskrift (fra frase bibliotek), Ny kundekontakt, Omkostning/kredit/fast omkostning, Valuta og valg af person for godkendelse af omkostninger/kredit.

 

Følgende kan indtastes: Årsagsbeskrivelse, Løsning, Korrigerende handling og aftale med kunde.

 

Følgende handlinger kan foretages: Se registreringsside, Vedhæfte filer, Se andre sager vedr. ID/kunde/leverandør, Sende besked til ny handlingsansvalig, Sende info til valgte personer og sende e-mail (oprettet i templates) til kunde.

 

 

Se brugerflade for registrering (engelsk version)

Se brugerflade for behandling 1 (engelsk version)

 
...........................................................................................................
 

Intern afvigelse – registrering

Følgende kan vælges fra kartotek: Reklamationsmodtager, Reklamationen modtaget pr. (medie), Audit type, Reklamationens prioritet, Reklamationstype, Reklamation vedr. (vare/produkt/service/tjenesteydelse etc.), Varenr. / servicenr. / tjenesteydelse (ny kan indsættes), Problemoverskrift (fra frase bibliotek), Problemkode og ansvarlig for behandling.

 

Følgende kan indtastes: ID nr., Note vedr. audit, Problem beskrivelse, Tekst eller tal i 8 felter med valgfrie felttekster og bemærkninger til sagen.

 

Følgende handlinger kan foretages: Vedhæfte filer, Se andre sager vedr. ID, Sende besked til handlingsansvalig og info til valgte personer via e-mail (oprettet i templates).

 

 

Intern afvigelse – behandling

Følgende er autoudfyldt: Reklamationsnummer, Status, Ansvarlig level, Dato for registrering, Problem/emne, Årsagskode, Ansvarlig afdeling og ansvarlig person.

 

Følgende kan vælges fra kartotek: Impliceret underafdeling, Videresendelse til ny handlingsansvarlig, Fejlkode, Fejltype, Årsagsoverskrift (fra frase bibliotek), Omkostning/kredit/fast omkostning, Valuta og valg af person for godkendelse af omkostninger/kredit.

 

Følgende kan indtastes: Årsagsbeskrivelse, Løsning og Forebyggende handling.

 

Følgende handlinger kan foretages: Se registreringsside, Vedhæfte filer, Se andre sager vedr. ID, Sende besked til ny handlingsansvalig og info til valgte personer via e-mail (oprettet i templates).

 

................................................................................................................

 

 

Leverandørreklamation – registrering

Følgende kan vælges fra kartotek: Reklamations opretter, Leverandør, Leverandørkontakt, Audit type, Reklamationens prioritet, Reklamation vedr. (vare/produkt/service/tjenesteydelse etc.), Varenr. / servicenr. / tjenesteydelse (ny kan indsættes), Problemoverskrift (fra frase bibliotek), Problemkode, Omkostninger/kredit og Valuta.

 

Følgende kan indtastes: Note til leverandør, Note vedr. audit, Audit log nr., Problem beskrivelse, ID nr., Tekst eller tal i 3 felter med valgfrie felttekster, Returvarer, Kredit og bemærkninger til sagen.

 

Følgende handlinger kan foretages: Vedhæfte filer, Se andre sager vedr. ID, Sende besked til leverandørens handlingsansvalig og info til valgte personer via e-mail (oprettet i templates).

 

 

Leverandørreklamation – behandling

Følgende er autoudfyldt: Reklamationsnummer, Status, Leverandør, Leverandørkontakt, Dato for registrering, Problem/emne, Problemkode, Egen sagsbehandler.

 

Følgende kan vælges fra kartotek: Omkostning/kredit/fast omkostning og Valuta.

 

Følgende kan indtastes: Dato for leverandørens besvarelse, Årsagsbeskrivelse og løsning.

 

Følgende handlinger kan foretages: Se registreringsside, Vedhæfte filer, Se andre sager vedr. ID, Sende besked og info til valgte personer via e-mail (oprettet i templates).